Att vänta och föda barn är stort.

Men det är inte alla små liv som blir stora.

Varje år dör omkring 200 nyfödda barn i Sverige och drygt 6 500 barn föds för tidigt. Tack vare bidrag till Födelsefonden och vetenskaplig forskning kan antalet välmående barn och mammor i Sverige öka.

Ge ett bidrag till Födelsefonden och öka oddsen för fler att må bra.

 

Företagsvän

Vad får jag?

  • Ett diplom som företagsvän
  • Mailsignatur som företagsvän
  • Lyfts fram på vår hemsidan
  • Årligt nyhetsbrev om vad ditt bidrag går till

5000kr